MOD2021

Modifikasjonskonferansen

28. – 29. september 2021 

Hvordan forlenge levetiden

Alle prognoser tilsier mye aktivitet på norsk sokkel de neste årene. Men uten nye store funn vil feltutbyggingsaktivteten få et bratt fall for 2022. For å opprettholde produksjonen må oljeselskapene satse mer tie ins, modifikasjoner, ny teknologi, IOR, miljøløsninger og samarbeidsformer som forlenger levetiden på eksisterende innretninger.

 

Hovedsponsor

Sponsorer og samarbeidspartnere

MOD2021

Alle prognoser tilsier mye aktivitet på norsk sokkel de neste årene. Men uten nye store funn vil feltutbyggingsaktivteten få et bratt fall for 2022. For å opprettholde produksjonen må oljeselskapene satse mer tie ins, modifikasjoner, ny teknologi, IOR, miljøløsninger og samarbeidsformer som forlenger levetiden på eksisterende innretninger.