MODDEN SØKER INNOVATIVE LEVERANDØRER

I forbindelse med at Modifikasjonskonferansen (Modden) feirer 25 år inviterer vi seks innovative leverandører til å holde hvert sitt innlegg på årets konferanse, som går i Stavanger 26-27. april 2022. Vi søker særlig etter leverandører med nye og spennende løsninger som kan forenkle eller gi vesentlige besparelser til driften og vedlikeholdet av installasjonene på norsk sokkel og tilhørende landanlegg. Vi er spesielt interessert i bedrifter som har utviklet egne produkter som kan demonstrere et betydelig potensial. Hvert selskap får 10 minutter til rådighet med mulighet for påfølgende spørsmål fra salen. En jury bestående av komiteen til Modden vil foreta den endelige utvelgelsen basert på et helt uavhengig grunnlag. Alle bidrag som velges ut krever påmelding til konferansen.

 

Innspill til komiteen sendes til konferanse@modifikasjonskonferansen.no. Her må man beskrive hvilke produkter og løsninger man ønsker å presentere, og kort om hvilken forskjell disse kan utgjøre. De utvalgte forslagene blir presentert på konferansens egen hjemmeside.

Deadline for innsendelse av forslag er 1. mars 2022.