Norsk olje og gass

Norsk olje og gass er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver eller er leverandører til olje- og gassvirksomhet, havbasert fornybar energiproduksjon og havbasert mineralvirksomhet i Norge. Legger til rette for kostnadseffektive løsninger og tjenester for samhandling og informasjonsdeling innen olje og gassindustrien, under ledelse av bransjen selv.