OPS Composite Solutions

OPS Composite Solutions ble startet for 25 år siden og har bygd opp lang erfaring innen produksjon og installasjon av komposittmaterialer og termoplast. Våre erfarne operatører har fagbrev som plastmekaniker/plastformer og utfører oppdrag både nasjonalt og internasjonalt, på landanlegg og offshore installasjoner. Alle våre ingeniører innehar PhD eller MSc nivå, og har høy teknisk kompetanse innen design og analyse av komposittstrukturer. Denne kombinasjonen av produksjonserfaring og høy teknisk kompetanse gjør at våre utviklingsprosesser blir meget effektive og vi kan tilby våre kunder de beste løsninger innen komposittapplikasjoner. Se mer på våre hjemmesider www.opsas.no