MOD2020 utsatt

Modifikasjonskonferansen 2020, som skulle gått på Clarion Hotel Air 25.-26. mars, og senere ble utsatt til 1.-2. oktober, må dessverre utsettes nok en gang. Årsaken er de usikre forholdene rundt Covid-19. Komiteen beklager dette, men ønsker alle velkommen ny dato i mars 2021, nærmere bestemt 24.-25. mars, samme sted.

Med vennlig hilsen

Lars Sem
Komitéformann

Helge Keilen
Redaktør og ordstyrer