Modifikasjonskonferansen 2020, som skulle gått i på Clarion Hotel Air på Sola 25.-26. mars, er utsatt til 1.- 2. oktober, samme sted. Årsaken er de usikre forholdene rundt Covid-19 og at myndighetene har oppfordret til nedstengning av arrangementer av denne karakter. Komiteen beklager dette, men ønsker samtidig å formidle at alle delegater og utstillere selvsagt er velkommen til å forlenge sitt engasjement til den nye datoen. Vi skal arbeide for at programmet blir minst like aktuelt som nå. Ønsker man ikke å forlenge engasjementet ber vi om at man fyller ut vedlagte skjema for refusjon.

Har vi ikke mottatt kansellering innen 20. mars blir ordren stående og vi ønsker dere velkommen til Den 23. Modifikasjonskonferansen i begynnelsen av oktober.

Med vennlig hilsen

Lars Sem
Komitéformann

Helge Keilen
Redaktør og ordstyrer

Skjema for refusjon MOD2020