Modifikasjonskonferansen 2020, som skulle gått i på Clarion Hotel Air på Sola 25.-26. mars, er utsatt til 1.- 2. oktober, samme sted. Årsaken er de usikre forholdene rundt Covid-19 og at myndighetene har oppfordret til nedstengning av arrangementer av denne karakter. Komiteen beklager dette, men ønsker samtidig å formidle at alle delegater og utstillere selvsagt er velkommen til høstens arrangement.

Med vennlig hilsen

Lars Sem
Komitéformann

Helge Keilen
Redaktør og ordstyrer