MOD2021

Modifikasjonskonferansen 2021, som skulle gått på Clarion Hotel Air 24.-25. mars 2021, må dessverre utsettes. Årsaken er de usikre forholdene rundt Covid-19. Komiteen beklager dette, men ønsker alle velkommen ny dato i juni 2021, nærmere bestemt 8.-9. juni, samme sted.

Med vennlig hilsen

Lars Sem
Komitéformann

Helge Keilen
Redaktør og ordstyrer