Om konferansen

modifikasjon

Modifikasjonskonferansen 2021

HVORDAN FORLENGE LEVETIDEN

 

Dersom norsk sokkel skal opprettholde produksjonen må oljeselskapene satse mer på modifikasjoner, IOR, miljøforbedringer, utnyttelse av eksisterende anlegg og samarbeidsformer. Midlertidige skatteendringer vil gi et rush av nye prosjekter knyttet til eksisterende felt, og teknologiske kvantesprang siden pandemien stengte ned samfunnet i mars 2020 har aktualisert problemstillingen. Hvordan levetiden på norsk sokkel kan forlenges er hovedtema for Modifikasjonskonferansen 28-29. september 2021 i Stavanger. 

 

Vil anvendelse av tilgjengelig nettbaserte samhandlingsverktøy utfordre behovet for reisevirksomhet og behovet for offshore bemanning? Vil behovet for kontor kapasitet og lokal tilstedeværelse reduseres gjennom økt bruk av hjemmekontor? Kan vi bruke digitale løsninger for å få effektiv spesialist-støtte fra land? Hvordan vil dette påvirke selskaper som bygger sin inntjening på timepris i felt? Nedstengingen som følge av Covid-19 har vist at vi lever godt med digitale samhandlingsverktøy, og at dette vil påvirke behovet for kontorplasser (hjemmekontor), lokal tilstedeværelse og redusert reisevirksomhet knyttet til møter, oppfølging og verifikasjoner av underleveranser (FATs), survey og spesialist-støtte opp mot anleggene .

Teknologien er ikke største utfordringen her, men holdninger, kultur og utøvelse av ledelse vil være avgjørende for resultatet.

 

Prosjekter for titalls milliarder
På norsk sokkel finnes det potensielle prosjekter som representerer flere titalls milliarder kroner i investeringer, ifølge tall fra Energi24 sin database. 

Investeringene kan komme til gjennomføring de neste årene, og dermed forlenge levetiden både for det enkelte felt, og for leverandørindustrien. Oljeselskapene arbeider med forskjellige modeller for kompensasjon og incentivordninger, blant annet ser man på rolledelingen mellom hovedleverandør og spesialist der hovedleverandøren i større grad bli ansvarlig for å integrere spesialistene i de ulike løsningene. Vi ser på hvordan Joint Industry Guidelines som Norsk Olje og Gass og Norsk Industri har utarbeidet er ment å fungere i praksis. Vi vil også sammenligne utviklingen på britisk sokkel med den norske.

 

Hensynet til miljøet blir også stadig viktigere.

Løsninger som minimerer utslipp er viktig for levetidsforlengelse av eksisterende felt. Equinors Hywind er et utmerket eksempel på hvordan nybygg (vindmøller) kombineres med eksisterende felt (Gullfaks og Snorre) til store utbygginger og modifikasjoner. Videre vil Modden 2021 belyse hvilken effekt langsiktige rammeavtaler har på muligheten for å anvende nye og kreative løsninger. Da oljeprisen var i bunn inngikk mange selskaper langsiktige rammeavtaler som binder dem opp i mange år, og ut på 2030-tallet for enkelte ISO-leverandører. Dette er gjerne avtaler uten spennende incentiver eller oppside, og eventuelle endringsprosesser viser stor treghet.

 

Ny teknologi har lenge vært et hett tema. 

Når kommer 3D printing for fullt? Hva skjer med reparasjon kontra modifikasjoner og nyanskaffelser? Når blir den digitale revolusjonen anvendbar på eksisterende felt som har problemer selv med 4G? Hva skjer med digitale tvillinger?

Som vanlig gir Modden en grundig oversikt over alle de store modifikasjonsprosjektene som kommer på norsk sokkel.

 

Legg grunnlaget for levetidsforlengelse –  for din bedrift!

Modifikasjonskonferansen inviterer til Ice-Breaker kvelden før konferansen. Her samles delegater, foredragsholdere og utstillere for et lite nettverksarrangement.

MOD2021

Modifikasjonskonferansen

28. – 29. september 2021 

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@energi24.no

Sponsor & utstilling

Henrik Svanæs
Salgssjef
Tlf: 0047 482 98 367
E-post:henrik@energi24.no