HVORDAN TJENER VI PENGER – SAMMEN ?

Oljebransjen står som helhet foran en forventet opptur de nærmeste tre årene. Kombinasjonen av høyere oljepriser, nye funn og aldring av anlegg forventes å gi et stort aktivitetsløft for vedlikehold og modifikasjoner på norsk sokkel.

Forlenget levetid og økt boreaktivitet gir nye tie backs med tilhørende forretningsmuligheter. Mye godt arbeid er utført gjennom siste nedturen med utvikling av teknologi, effektivisering av arbeidsprosesser og holdninger til betydningen av samarbeid. Samtidig er leverandørindustriens marginer svake og nesten ingen leverandører har kunnet opprettholde sin kapasitet. I tillegg er et strukturskifte i gang blant operatørene på norsk sokkel, der mindre selskaper med nye og innovative forretningsmetoder tar over for de tradisjonelle operatørene.

Den virkelig store utfordringen er nå hvordan bransjen klare å opprettholde et attraktivt kostnadsnivå og samtidig få forsvarlig lønnsomhet i leverandørkjeden. Kort sagt: hvordan bør kaka deles for å sikre en levedyktig verdikjede ?

 

DE VANSKELIGE SPØRSMÅLENE

Selv om antall studier på nye jobber snart er på gammelt rekordnivå begynner mange å bli bekymret for om bransjen etter nedbemanninger og tapping av faglig sterke ressurser faktisk har kapasitet til å påta seg alle oppgavene som vil strømme på. Faren er at kostnadene igjen setter fart, slik de har gjort etter alle tidligere nedturer. Produktivitet og samarbeid har historisk vist seg vanskelig å vedlikeholde over tid.

Vil de tøffe kostnadsbesparelsene bransjen oppnådde de siste tre årene derfor snart bli spist opp i en ny kostnadsspiral ?

  • Drives mye av aktiviteten fremdeles etter forretningsmodeller som er modne for revisjoner ?
  • Er auksjoner, som mange av leverandørene oppfatter som et råkjør, den beste vei til lavest mulig pris eller gir et nært og tillitsfullt samarbeid bedre resultater ?
  • Kan incentivmodellene forbedres ?
  • Må leverandørene bruke 10-talls millioner i anbudsprosesser fordi hvert tilbud skal ha 6-7 anbydere ?
  • Brukes altfor mye ressurser på å spare de siste kronene ?
  • Kan porteføljeplanleggingen bli bedre slik at ikke alle aktivitetene kommer oppå hverandre ?
  • Hvordan skal mindre aktører forholde seg til nye allianser som operatørene inngår med enkelte utvalgte hovedleverandører ?
  • Hvordan får man brukt sin beste fagkompetanse ?
  • Kort sagt: hvordan kan bransjen forbli bærekraftig nok til å møte økte investeringer og fremtidige fall i oljepris ?

Dette er spørsmål og problemstillinger som operatører, hovedleverandører og øvrige leverandører vil utfordres på under Modifikasjonskonferansen 2019.

 

Modifikasjonskonferansen innviterer til Ice-Breaker kvelden før konferansen. Her samles delegater, foredragsholdere og utstillere for et et lite nettverksarrangement.

Sted: Hotell baren, Clarion Hotell Air

Tid: Tirsdag 26 mars 2019 kl. 20:00 – 22:00