Om konferansen

Alle prognoser tilsier mye aktivitet på norsk sokkel de neste par årene. Men uten nye store funn vil feltutbyggingsaktiviteten få et bratt fall etter 2022. For å opprettholde produksjonen må oljeselskapene satse mere på tie ins, modifikasjoner, ny teknologi, IOR, miljøløsninger og samarbeidsformer som forlenger levetiden på eksisterende innretninger.

Prosjekter for titalls milliarder
På norsk sokkel finnes det potensielle prosjekter som representerer flere titalls milliarder kroner i investeringer, ifølge tall fra Energi24 Database. Investeringene kan komme til gjennomføring de neste årene, og dermed forlenge levetiden både for det enkelte felt, og for norsk leverandørindustri.

Hvordan forlenge levetiden er hovedtema for den 23. Modifikasjonskonferansen i juni 2021.

Oljeselskapene arbeider med forskjellige modeller for kompensasjon og incentivordninger, blant annet ser man på rolledelingen mellom hovedleverandør og spesialist der hovedleverandøren i større grad bli ansvarlig for å integrere spesialistene i de ulike løsningene. Vi ser på hvordan Joint Industry Guidelines som Norsk Olje og Gass og Norsk Industri har utarbeidet er ment å fungere i praksis. Vi vil også sammenligne utviklingen på britisk sokkel med den norske.

Hensynet til miljøet blir også stadig viktigere. Løsninger som minimerer utslippene vil være et viktig element i fremtidige levetidsforlengelser av eksisterende felt. Equinors Hywind er et utmerket eksempel på hvordan nybygg (vindmøller) kombineres med eksisterende felt (Gullfaks og Snorre) til store utbygginger og modifikasjoner.

Videre vil Modden 2021 belyse hvilken effekt langsiktige rammeavtaler har på muligheten for å anvende nye og kreative løsninger. Da oljeprisen var i bunn inngikk mange selskaper langsiktige rammeavtaler som binder dem opp i mange år, og ut på 2030-tallet for enkelte ISO-leverandører. Dette er gjerne avtaler uten spennende incentiver eller oppside, og eventuelle endringsprosesser viser stor treghet.

Ny teknologi har lenge vært et hett tema. Når kommer 3D for fullt ? Hvordan er utviklingen når det gjelder reparasjon kontra nyanskaffelser ? Hvor lang tid skal det går før den lenge omtalte digitale revolusjonen blir anvendbar på eksisterende felt som har problemer selv med 4G ? Vi ser på anvendelse av digitale tvillinger og effekten av disse. Og som vanlig gir Modden en bred oversikt over de modifikasjonsprosjektene som er under oppseiling på norsk sokkel.

Dette vil danne grunnlag for en levetidsforlengelse – også for din bedrift!