Om Konferansen

Modifikasjonskonferansen 2021

Skattepakke og høy oljepris har skapt ny optimisme på norsk sokkel. Prosjekter med flere titalls milliarder i investeringer er planlagt for å forlenge levetiden på eksisterende installasjoner. Hvordan oljebransjen kan samarbeide for å forlenge levetiden på norsk sokkel er hovedtema på Modifikasjonskonferansen den 28.-29. september 2021 på Clarion Hotel Energy, Stavanger.

Viktige problemstillinger
Konferansen har som vanlig et bredt emnespekter. Vi ser på hvordan oljeselskapene arbeider med forskjellige modeller for kompensasjon og incentivordninger, og rollefordelingen mellom hovedleverandør og spesialist der hovedleverandøren i større grad bli ansvarlig for å integrere spesialistene i de ulike løsningene. 
Vi ser på hvordan Joint Industry Guidelines som Norsk Olje og Gass og Norsk Industri har utarbeidet er ment å fungere i praksis. Vi vil også sammenligne utviklingen på britisk sokkel med den norske.

Kritiske spørsmål

– Vil nettbaserte samhandlingsverktøy utfordre behovet for reisevirksomhet og behovet for offshore bemanning?

– Vil behovet økt bruk av hjemmekontor påvirke oppfølging og verifikasjoner av underleveranser (FATs), survey og spesialist-støtte opp mot anleggene?

– Hvordan vil digitale løsninger for effektiv spesialist-støtte fra land påvirke selskaper som bygger sin inntjening på timepris i felt?

– Hvordan vil holdninger, kultur og utøvelse av ledelse være avgjørende for resultatet?

– Hva betyr lavere utslipp for levetidsforlengelse av eksisterende felt? Equinors Hywind er et utmerket eksempel på hvordan nybygg (vindmøller) kombineres med eksisterende felt (Gullfaks og Snorre) til store utbygginger og modifikasjoner.

– Hvilken effekt har langsiktige rammeavtaler på muligheten for å anvende nye og kreative løsninger?

– 3D printing og digitale tvillinger?

– Reparasjon kontra modifikasjoner og nyanskaffelser?

Et grunnlag for levetidsforlengelse – for din bedrift!
Som vanlig gir Modden en grundig oversikt over alle de store modifikasjonsprosjektene underveis på norsk sokkel.