26. – 27. APRIL 2022

CLARION HOTEL AIR – SOLA

Program 26. april- dag 1

Med forbehold om endringer.

08:00 – 09:00
Registrering – kaffe og te 

Møt bedrifter i stand- området for nettverksbygging og mingling.

 

09:00 – 09:05
Åpning av den 25. Modifikasjonskonferansen

Komiteeforman – Lars Sem 

09:10 – 09:40
Rikets tilstand – Rystad Energy

I et all-time-high år for norsk oljeindustri dukker gamle utfordringer frem igjen, som knapphet på ressurser, kamp om fagfolk, dårlig rekruttering og generelt lavere effektivitet

Jarand Rystad – managing partner Rystad Energy.

 

09:40 – 10:10
Equinor

I 2022 vil Equinor vurdere hvordan selskapet forholder seg til fremtidige V&M avtaler. Hvordan vil dette påvirke samarbeidsformer. kompensasjonsformer og incentivmodeller? Går utviklingen mot mer integrerte team med felles drivere og større forutsigbarhet? Skal man ut med nye forespørsler eller blir opsjoner utøvd? I innlegget diskuteres fordeler og utfordringer i forhold til selskapets prosjektportefølje.

Gunnar Egge – Leder for Operations Project – Equinor

 

10:10 – 10:35
AkerBP

Vi gir en oversikt over vår prosjektportefølje med aktivitetsnivå og planlagt gjennomføringsstrategi.  Vi gir eksempler på hvordan vår filosofi med å etablere allianser og langsiktige relasjoner med utvalgte leverandører påvirker våre prosjektgjennomføringsmodeller,  hva vi gjør for å trekke inn utstyrsleverandører tidligere i prosjektene og hvordan vi tenker rundt videreføring av relasjoner til leverandører fra prosjektfasen og inn i driftsfasen. Vi vil også åpne for en diskusjon rundt hvordan dette kan påvirke samarbeidsformer og kompensasjonsformer i produkt og komponentleverandørmarkedet framover.

Kenneth Byrkjedal – Leder for Supply Chain i AkerBP Prosjektavdeling

10:35 – 11:05
Pause

Besøk utstillere i utstillingsområdet.

11:05 – 11:30
Vår Energi

 Vi oppdaterer status for de viktigste modifikasjonsprosjektene til Vår Energi i tiden som kommer.

Inge Bjørkevoll – Manager Modification Projects

11:30 – 11:55
Våre landanlegg – utfordringer og muligheter.

Med sine aktiviteter på Kårstø, Mongstad og Melkøya har Equinor et omfattende årlig vedlikehold og modifikasjonsarbeid. Krav til leverandørene, spesielt underveis mot det grønne skiftet drøftes i dette innlegget.

Sturle Bergaas – Direktør Equinor Mongstad

11:55 – 12:20
To teknologiselskaper presenter sine
løsninger for forbedring av modifikasjoner.
Vi inviterer to teknologiselskaper til å presentere sine løsninger for forbedring av drift og modifikasjoner.
Henvendelser rettes til konferanse@modifikasjonskonferansen.no En jury bestående av programkomiteen for konferansen vil ta sin beslutning på et uavhengig grunnlag.
12:20 – 12:35
Rundebordsdiskusjoner

 

12:35 – 13:30
Lunsj 
13:30 – 13:55
Aker Solutions

Aker Solutions gir en oversikt over sin portefølje av prosjekter og V&M strategi på norsk sokkel, og deler sine erfaringer fra allianser med kunder og utvalgte leverandører. 

Steinar Røgenes – SVP Electrification, Maintenance and Modifications Norway Operations

13:55 – 14:20
Aibel

Aibel presenterer sin modifikasjonsportefølge med spesiell fokus på elektrifiseringsprosjekter

Nils Arne Sølvik – V.P Modifications & Yard Services

 

14:20 – 14:55
Moreld og Apply

Restruktureringen av 20 oljeserviceselskaper under navnet Moreld er nå ferdig, og det største selskapet Moreld Apply har spennende oppgaver på norsk sokkel, som understøtter allianse tenkningen.

Nine Andresen – Vice President Maintenance & Modifications

 

14:55 – 15:10
Rundebordsdiskusjoner 
15:10 – 15:35
Life extension – benchmarking from UK sector

A long lifetime is crucial to realize the reserves. The UKCS has further advanced in prolonging lifetime, and this lecture will provide with some reflections on the theme.

Dan Cole – Energy Insights,McKinsey and Co.  

15:35 – 16:00
Kompetanse og kapasitet – hvordan være på lag med leverandørene.

Våre allerede godt modne anlegg vil ventelig nå  det dobbelte av sin designlevetid før de stenges Erfaringer fra britisk side har vist at anleggenes alder ikke er en begrensende faktor, men hvilke krav til teknisk integritet vil dette innebære i fremtiden?

Finn Carlsen – Fagdirektør Ptil

16:00 – 16:10
Hvordan ser vi på fremtiden for oljebransjen?              

To unge har ordet.

16:10 – 16:40
Paneldebatt.

Nye krav til aldrende anlegg.

19:00 – 23:00
Modden 25 år – jubileumsmiddag

 

Program 27. april – dag 2

Med forbehold om endringer.

09:00 – 09:10
Innledning dag 2

Komiteformann Lars Sem innleder.

09:10 – 09:35
Energy Hub Equinor – vår fornybarportefølje

Equinor har målsatt seg å bli et ledende selskap i innen fornybar satsning. Hvilke perspektiver har selskapet, og hvordan kan eksisterende leverandører allerede nå forberede seg til dette spennende markedet?

Simen Moxnes – Sr. Rådgiver for Ny Energi – Equinor

09:35 – 10:00
Modifikasjoner og offshore vind

Hvordan utnytter vi eksisterende kompetanse i oljebransjen til å møte et kommende milliardmarked innen offshore vind?

Frank Emil Moen – Development manager – Norwegian Offshore Wind Cluster.

10:00 – 10:25
Eviny – Fornybar energi og modifikasjonsmarkedet

Det 100 år gamle fornybarselskapet Eviny har som mål å bli størst på elektrifisering i Norge, og der elektronene ikke direkte når frem vil vi trenge grønt hydrogen i et nullutslipp samfunn. Hvordan ser Eviny at denne fornybarsatsningen kan gi verdi for leverandører som ønsker å omstille seg?

Niclas Forsberg – Business development manager Eviny

10:25 – 10:50
Pause

Vi besøker utstillere i ustillingsområdet.

 

10:50 – 11:50
Fire teknologiselskaper presenter sine
løsninger for forbedring av modifikasjoner.
Vi inviterer fire teknologiselskaper til å presentere sine løsninger for forbedring av drift og modifikasjoner.
Henvendelser rettes til konferanse@modifikasjonskonferansen.noEn jury bestående av programkomiteen for konferansen vil ta sin beslutning på et uavhengig grunnlag.

 

11:50 – 12:15
50 år med kontinuerlig vedlikehold

 

TBA 

12:15 – 12:30
Modden 1997-2022

25 år med vekst og undergang – og hva nå?

Ulf Rosenberg kommenterer.  

 

 

12:30 – 12:35
Komiteformann Lars Sem avrunder Modden 2022.

 

 

12:35 – 13:35
Lunsj

 

 

HOVEDSPONSOR

Delta som delegat, utstiller eller sponsor.

Delegatpass UNG 

4 950,-

Delegatpass (ink. lunsj & Ice – Breaker)

Tilgang til presentasjoner etter konferansen

 

Delegatpass

8 900,-

Delegatpass (ink. lunsj & Ice – Breaker)

Tilgang til presentasjoner etter konferansen

SPONSORPAKKE STUDENT

49 800,-

4 studentpass

6 m2 stand m/stoler og bord

3 delegatpass (ink. Middag, lunsj & Ice – Breaker)

Logo i nyhetsbrev og konferansesal, nettside, program og badge

Ice – Breaker sponsor

Sponsorpakke

49 900,-

6 m2 stand m/stoler og bord

3 delegatpass (ink. Middag, lunsj & Ice – Breaker)

Logo presenteres i konferansesal og nettside

  

Utstiller

24 900,-

6 m2 stand m/stoler og bord

2 delegatpass (ink. Middag, lunsj & Ice – Breaker)

Logo presenteres i konferansesal og nettside

 

FORMÅLSPARAGRAF

Modifikasjonskonferansen er en nettverksarena for energibransjen der operatører, hovedleverandører og spesialistleverandører knyttet til offshore virksomhet, landanlegg og kraftproduksjon og distribusjon oppdateres om prosjekter og teknologi som bidrar til en langsiktig bærekraftig utvikling.

Delegater

Foredragsholdere

utstillere

Nettverksarena i