26. – 27. APRIL 2022

CLARION HOTEL AIR – SOLA

Program 26. april- dag 1

Med forbehold om endringer.

08:00 – 09:00
Registrering – kaffe og te 

Møt bedrifter i stand- området for nettverksbygging og mingling.

 

09:00 – 09:10
Åpning av den 25. Modifikasjonskonferansen

Komiteformann – Lars Sem

09:10 – 09:40
Rikets tilstand – Rystad Energy

I et all-time-high år for norsk oljeindustri dukker gamle utfordringer frem igjen, som knapphet på ressurser, kamp om fagfolk, dårlig rekruttering og generelt lavere effektivitet

Lars Eirik Nicolaisen – Deputy CEO

 

09:40 – 10:10
Equinor

I 2022 vil Equinor vurdere hvordan selskapet forholder seg til fremtidige V&M avtaler. Hvordan vil dette påvirke samarbeidsformer. kompensasjonsformer og incentivmodeller? Går utviklingen mot mer integrerte team med felles drivere og større forutsigbarhet? Skal man ut med nye forespørsler eller blir opsjoner utøvd? I innlegget diskuteres fordeler og utfordringer i forhold til selskapets prosjektportefølje.

Jone Stangeland – Manager O&M / Kontraktseier VEM – Equinor

 

10:10 – 10:35
AkerBP

Vi gir en oversikt over vår prosjektportefølje med aktivitetsnivå og planlagt gjennomføringsstrategi.  Vi gir eksempler på hvordan vår filosofi med å etablere allianser og langsiktige relasjoner med utvalgte leverandører påvirker våre prosjektgjennomføringsmodeller,  hva vi gjør for å trekke inn utstyrsleverandører tidligere i prosjektene og hvordan vi tenker rundt videreføring av relasjoner til leverandører fra prosjektfasen og inn i driftsfasen. Vi vil også åpne for en diskusjon rundt hvordan dette kan påvirke samarbeidsformer og kompensasjonsformer i produkt og komponentleverandørmarkedet framover.

Kenneth Byrkjedal – Leder for Supply Chain i AkerBP Prosjektavdeling

10:35 – 11:05
Pause

Besøk utstillere i utstillingsområdet.

11:05 – 11:30
Vår Energi

 Vi oppdaterer status for de viktigste modifikasjonsprosjektene til Vår Energi i tiden som kommer.

Inge Bjørkevoll – Manager Modification Projects

11:30 – 11:55
Våre landanlegg – utfordringer og muligheter.

Med sine aktiviteter på Kårstø, Mongstad og Melkøya har Equinor et omfattende årlig vedlikehold og modifikasjonsarbeid. Krav til leverandørene, spesielt underveis mot det grønne skiftet drøftes i dette innlegget.

Ole-Tobias Frich – VP for Asset Development and Climate (ADC) i MMP OPL

11:55 – 12:20
Aker Solutions

Aker Solutions gir en oversikt over sin portefølje av prosjekter og V&M strategi på norsk sokkel, og deler sine erfaringer fra allianser med kunder og utvalgte leverandører. 

Steinar Røgenes – SVP Electrification, Maintenance and Modifications Norway Operations

12:20 – 12:45
Trisense og Eagle Burgmann presenter sine
løsninger for forbedring av modifikasjoner.
12:45 – 13:00
Rundebordsdiskusjoner

 

13:00 – 14:00
Lunsj 
14:00 – 14:25
Aibel

Aibel presenterer sin modifikasjonsportefølge med spesiell fokus på elektrifiseringsprosjekter.

Mariann Salvesen – Vice President Business Development Modification & Yard Services, Aibel AS

 

14:25 – 14:50
Moreld og Apply

Restruktureringen av 20 oljeserviceselskaper under navnet Moreld er nå ferdig, og det største selskapet Moreld Apply har spennende oppgaver på norsk sokkel, som understøtter allianse tenkningen.

Nine Andresen – Vice President Maintenance & Modifications

 

14:50 – 15:00
Hvordan ser vi på fremtiden for oljebransjen?

To unge har ordet.

Helena Bjørndal (Wood) og Oriana Duran (Rosenberg)

15:00 – 15:30
Pause

Besøk utstillere i utstillingsområdet.

15:30 – 15:55
Life extension – benchmarking from UK sector

A long lifetime is crucial to realize the reserves. The UKCS has further advanced in prolonging lifetime, and this lecture will provide with some reflections on the theme.

Dan Cole – Energy Insights,McKinsey and Co.  

15:55 – 16:20
Kompetanse og kapasitet – hvordan være på lag med leverandørene.

Våre allerede godt modne anlegg vil ventelig nå  det dobbelte av sin designlevetid før de stenges Erfaringer fra britisk side har vist at anleggenes alder ikke er en begrensende faktor, men hvilke krav til teknisk integritet vil dette innebære i fremtiden?

Finn Carlsen – Fagdirektør Ptil

16:20 – 16:45
Paneldebatt.

Nye krav til aldrende anlegg.

16:45 – 16:50
Oppsummering av dag 1

Komiteformann Lars Sem innleder.

19:00 – 23:00
Modden 25 år – jubileumsmiddag

Gjesteartist: Rune Andersen

Program 27. april – dag 2

Med forbehold om endringer.

09:00 – 09:10
Innledning dag 2

Komiteformann Lars Sem innleder.

09:10 – 09:35
Aker BP – Vår vurdering av et trusselbilde i stadig endring

Om Ukraina og implikasjoner for AkerBP og hvordan vi jobber for å komme motstanderen i forkjøpet. Innlegget tar for seg trusselbildet som en sentral del av risikostyringen, ulike scenarioer og tidlig varsling samt aktiviteter for å forebygge (og reagere på) ondsinnede handlinger.

Benjamin Charles Bril Skattum  – Aker BP

09:35 – 10:00
Modifikasjoner og offshore vind

Hvordan utnytter vi eksisterende kompetanse i oljebransjen til å møte et kommende milliardmarked innen offshore vind?

Frank Emil Moen – Development manager – Norwegian Offshore Wind Cluster.

10:00 – 10:25
Eviny – Fornybar energi og modifikasjonsmarkedet

Det 100 år gamle fornybarselskapet Eviny har som mål å bli størst på elektrifisering i Norge, og der elektronene ikke direkte når frem vil vi trenge grønt hydrogen i et nullutslipp samfunn. Hvordan ser Eviny at denne fornybarsatsningen kan gi verdi for leverandører som ønsker å omstille seg?

Niclas Forsberg – Business development manager Eviny

10:25 – 10:50
Pause

Vi besøker utstillere i utstillingsområdet.

 

10:50 – 11:50
IKM, Rambøll, Ex-Tech og Moholt presenter sine
løsninger for forbedring av modifikasjoner.
11:50 – 12:15
Norway Energy Hub – en industriell plan for energinasjonen Norge.

Equinor har satt seg mål om å være et ledende selskap i energiomstilingen og har lagt frem en industriell plan for omstillingen av Norge. Hvilke perspektiver har selskapet, og hvordan kan eksisterende leverandører allerede nå forberede seg til dette spennende markedet?

Simen Moxnes – Sr. Rådgiver for Ny Energi – Equinor

12:15 – 12:30
Modden 1997-2022

25 år med vekst og undergang – og hva nå?

Ulf Rosenberg kommenterer.  

 

 

12:30 – 12:35
Komiteformann Lars Sem avrunder Modden 2022.

 

 

12:35 – 13:35
Lunsj

 

 

HOVEDSPONSOR

SPONSORER

FORMÅLSPARAGRAF

Modifikasjonskonferansen er en nettverksarena for energibransjen der operatører, hovedleverandører og spesialistleverandører knyttet til offshore virksomhet, landanlegg og kraftproduksjon og distribusjon oppdateres om prosjekter og teknologi som bidrar til en langsiktig bærekraftig utvikling.

Delegater

Foredragsholdere

utstillere

Nettverksarena i