Modifikasjonskonferansen

cropped-Square.png

MODIFIKASJONSKONFERANSEN 2023

Konferansen for drift, vedlikehold og modifikasjoner

21. - 22. mars 2023

Clarion hotel Air - Sola

PROBLEMLØSERNE

PROBLEMLØSER?

Modifikasjonskonferansen 2023 (Modden) setter et utvidet søkelys på tekniske og kommersielle løsninger fra spesialleverandører. Som vanlig presenterer konferansen en oversikt over porteføljer og trender innen vårt segment. Samtidig oppfordres operatører og større leverandører til å legge frem case studier med en mindre leverandør, og fra scenen vise hvordan de sammen har løst utfordringene. 

En betydelig del av leverandørene til drift, vedlikehold og modifikasjoner i norsk petroleumsvirksomhet lever en anonym tilværelse. Sammen med ekspertise hos krevende kunder er de imidlertid sterkt medvirkende til den daglige innovasjonen som holder aktiviteten i gang. Denne felles innsatsen inspirerer, og imøtekommer ønsket om tettere samarbeid mellom små og store aktører i bransjen, noe som blant annet utfordrer dagens kontraktsregime. Problemløserne er hovedtema for Modden 2023.

Konferansen avholdes 21-22. mars 2023 på Clarion Hotel Air, Sola, og hadde i 2022 over 250 deltagere.

PROBLEMLØSER?

Vi søker kandidater til Problemløserne på Modden 2023. I tillegg til at store aktører presenterer et case sammen med en leverandør, ønsker vi å gi plass fra scenen til mindre leverandører som har utført en spesielt krevende oppgave. Mener du at ditt selskap kvalifiserer til en 10 minutters presentasjon, send noen ord med begrunnelse til konferanse@offshoremedia.no. Konferansekomitéen vil vurdere alle innkomne forslag, og fatte beslutning på et faglig og uavhengig grunnlag

Lars Sem

Lars Sem

Komitéformann

Helge Keilen

Helge Keilen

Redaktør Offshore Media Group

Medvirkende selskaper

Påmelding

Tilbakeblikk fra Modifikasjonskonferansen 2022

Utstilling

Delta på Modifkasjonskonferansen som utstiller. Med rundt 200 deltakere er Modifikasjonskonferansen en unik mulighet for å vise frem produkter og knytte kontakter både på operatør og leverandørsiden. 

mod

Delta som sponsor eller utstiller

24 900,-

Utstiller

49 900.-

Sponsorpakke

Festmiddag

Modifikasjonskonferansen inviterer til festmiddag med underholdning på kvelden 21. mars. Det blir 3 retters middag med god stemning og underholdning. Meld deg på idag!

52113535108_e75aade7d3_k

Festmiddag med underholdning 21. Mars

I tradisjonens tro avslutter vi første konferansedag med en storslagen festmiddag hvor det blir god mat og underholdning. Husk å bestille middag ved påmelding til konferansen!