MOD2021

Modifikasjonskonferansen

28. – 29. september 2021 

Clarion Hotel Energy, Stavanger

modifikasjon

Hvordan forlenge levetiden

Dersom norsk sokkel skal opprettholde produksjonen må oljeselskapene satse mer på modifikasjoner, IOR, miljøforbedringer, utnyttelse av eksisterende anlegg og samarbeidsformer. Midlertidige skatteendringer vil gi et rush av nye prosjekter knyttet til eksisterende felt, og teknologiske kvantesprang siden pandemien stengte ned samfunnet i mars 2020 har aktualisert problemstillingen. Hvordan levetiden på norsk sokkel kan forlenges er hovedtema for Modifikasjonskonferansen 28-29. september 2021 i Stavanger. Dette er møteplassen hvor ca 300 personer fra bransjen samles.

SE KONFERANSEPROGRAM

 

Hovedsponsor

Sponsorer og samarbeidspartnere

MOD2021

Modifikasjonskonferansen

28. – 29. september 2021 

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@energi24.no

Sponsor & utstilling

Henrik Svanæs
Salgssjef
Tlf: 0047 482 98 367
E-post:henrik@energi24.no