26. – 27. APRIL 2022

CLARION HOTEL AIR – SOLA

UTFORDRINGER I ALL-TIME-HIGH

2022 vil gi rekordaktivitet på norsk sokkel, med flere revisjonsstanser, økt satsing på leting og tie-backs til eksisterende installasjoner, sanksjonering av modifikasjonsprosjekter for titalls milliarder etter Stortingets skattepakke, dreining mot offshore vind, oppgradering av eldre installasjoner, elektrifisering og store oppgaver på landanleggene. Utfordringene blir fort mangel på ressurser, spisskompetanser og sviktende rekruttering til bransjen. Hvordan operatører, hovedleverandører og spesialister håndterer en all-time high er hovedtema for Modifikasjonskonferansen på Clarion Air Hotel, Stavanger 26-27. april 2022.

TA MED EN YNGRE ANSATT

I alle våre senere konferanser har det vært bred enighet om at man bør gjøre plass til neste generasjon. Som skal overta stafettpinnen. Ettersom det i 2022 er 25 år siden Modifikasjonskonferansen startet, ønsker vi å markere dette med et utvidet samarbeid mot unge ansatte som skal overta stafettpinnen.

Vi oppfordrer derfor alle selskapene til å ta med seg en ung ansatt, og introdusere vedkommende for dette spennende miljøet og kunne knytte sine egne kontakter og lære med om bransjen vår. Flere har allerede uttrykt at de ønsker å stille med en yngre medarbeider.

Vi håper at flest mulig selskaper støtter opp om dette initiativet for å bedre kunnskapen og interessen fra neste generasjon i oljeindustrien!

Vi tilbyr halv pris 4.950 på delegatpass for alle under 35 år.

MØT NOEN AV DE YNGRE ANSATTE

Thomas Norland

Thomas Norland

ØGLAND SYSTEMS

Thomas Norland deltar på Modden som representant fra de unge i Øglænd Systems. Fra årsskiftet er han Sales Engineer mot OEM og MME markedet, og han mener at konferansen i tillegg til nyttige innlegg og foredrag vil være en ypperlig arena for å etablere nye kontakter og relasjoner

Oriana Duran

Oriana Duran

ROSENBERG WORLEY

Oriana jobber på Rosenberg som prosjektingeniør og har snart 10 års erfaring fra bransjen både innenfor olje og gass og fornybar prosjekter. Hun har allerede rukket å skaffe seg erfaring innenfor subsea, nybygg, modifikasjoner og vedlikeholdsprosjekter. Oriana har opparbeidet seg en allsidig og attraktiv kompetanse som gjør at hun nå bruker mye av tiden sin på prosjektledelse og forretningsutvikling.

Helena Bjørndal

Helena Bjørndal

WOOD GROUP NORRAY

Helena er opprinnelig fra Haugesund, men har vært bosatt i Stavanger-regionen siden 2012 hvor hun gikk bachelor i maskiningeniør på universitetet. I 2015 gikk hun også bachelor i kvalitets- og HMS-ingeniør ved Høgskulen på Vestlandet. I 2017 startet hun sin karriere innenfor offshore modifikasjoner og vedlikehold prosjekter hos Aker Solutions, og i september 2021 ble hun teknisk sikkerhetsingeniør hos Wood, hovedsakelig på modifikasjons- og vedlikeholdskontrakten mot Equinor.

HOVEDSPONSOR

SPONSORER

Delta som delegat, utstiller eller sponsor.

Delegatpass UNG 

4 950,-

Delegatpass (ink. lunsj & Ice – Breaker)

Tilgang til presentasjoner etter konferansen

 

Delegatpass

8 900,-

Delegatpass (ink. lunsj & Ice – Breaker)

Tilgang til presentasjoner etter konferansen

SPONSORPAKKE STUDENT

49 800,-

4 studentpass

6 m2 stand m/stoler og bord

3 delegatpass (ink. Middag, lunsj & Ice – Breaker)

Logo i nyhetsbrev og konferansesal, nettside, program og badge

Ice – Breaker sponsor

Sponsorpakke

49 900,-

6 m2 stand m/stoler og bord

3 delegatpass (ink. Middag, lunsj & Ice – Breaker)

Logo presenteres i konferansesal og nettside

  

Utstiller

24 900,-

6 m2 stand m/stoler og bord

2 delegatpass (ink. Middag, lunsj & Ice – Breaker)

Logo presenteres i konferansesal og nettside

 

FORMÅLSPARAGRAF

Modifikasjonskonferansen er en nettverksarena for energibransjen der operatører, hovedleverandører og spesialistleverandører knyttet til offshore virksomhet, landanlegg og kraftproduksjon og distribusjon oppdateres om prosjekter og teknologi som bidrar til en langsiktig bærekraftig utvikling.

Delegater

Foredragsholdere

utstillere

Nettverksarena i