26. – 27. APRIL 2022

CLARION HOTEL AIR – SOLA

UTFORDRINGER I ALL-TIME-HIGH

2022 vil gi rekordaktivitet på norsk sokkel, med flere revisjonsstanser, økt satsing på leting og tie-backs til eksisterende installasjoner, sanksjonering av modifikasjonsprosjekter for titalls milliarder etter Stortingets skattepakke, dreining mot offshore vind, oppgradering av eldre installasjoner, elektrifisering og store oppgaver på landanleggene. Utfordringene blir fort mangel på ressurser, spisskompetanser og sviktende rekruttering til bransjen. Hvordan operatører, hovedleverandører og spesialister håndterer en all-time high er hovedtema for Modifikasjonskonferansen på Clarion Air Hotel, Stavanger 26-27. april 2022.

TA MED EN YNGRE ANSATT

I alle våre senere konferanser har det vært bred enighet om at man bør gjøre plass til neste generasjon. Som skal overta stafettpinnen. Ettersom det i 2022 er 25 år siden Modifikasjonskonferansen startet, ønsker vi å markere dette med et utvidet samarbeid mot unge ansatte som skal overta stafettpinnen.

Vi oppfordrer derfor alle selskapene til å ta med seg en ung ansatt, og introdusere vedkommende for dette spennende miljøet og kunne knytte sine egne kontakter og lære med om bransjen vår. Flere har allerede uttrykt at de ønsker å stille med en yngre medarbeider.

 

Vi håper at flest mulig selskaper støtter opp om dette initiativet for å bedre kunnskapen og interessen fra neste generasjon i oljeindustrien!

Vi tilbyr halv pris 4.950 på delegatpass for alle under 35 år.

HOVEDSPONSOR

Delta som delegat, utstiller eller sponsor.

Delegatpass UNG 

4 950,-

Delegatpass (ink. lunsj & Ice – Breaker)

Tilgang til presentasjoner etter konferansen

 

Delegatpass

8 900,-

Delegatpass (ink. lunsj & Ice – Breaker)

Tilgang til presentasjoner etter konferansen

SPONSORPAKKE STUDENT

49 800,-

4 studentpass

6 m2 stand m/stoler og bord

3 delegatpass (ink. Middag, lunsj & Ice – Breaker)

Logo i nyhetsbrev og konferansesal, nettside, program og badge

Ice – Breaker sponsor

Sponsorpakke

49 900,-

6 m2 stand m/stoler og bord

2 delegatpass (ink. Middag, lunsj & Ice – Breaker)

Logo presenteres i konferansesal og nettside

  

Utstiller

24 900,-

6 m2 stand m/stoler og bord

2 delegatpass (ink. Middag, lunsj & Ice – Breaker)

Logo presenteres i konferansesal og nettside

 

FORMÅLSPARAGRAF

Modifikasjonskonferansen er en nettverksarena for energibransjen der operatører, hovedleverandører og spesialistleverandører knyttet til offshore virksomhet, landanlegg og kraftproduksjon og distribusjon oppdateres om prosjekter og teknologi som bidrar til en langsiktig bærekraftig utvikling.

Delegater

Foredragsholdere

utstillere

Nettverksarena i